big bang theory

Roligt videoklipp, 21 januari 2018
Roligt videoklipp, 13 september 2013
Roligt videoklipp, 15 augusti 2013
Roligt videoklipp, 24 juni 2013
Rolig bild, 9 november 2012
Rolig bild, 4 juli 2012
Rolig bild, 16 maj 2012
Prenumerera på big bang theory